A.A.A.国际语言中心祝大家春节快乐!

 

放假通知

根据国家法定假期,2019年春节节学校放假安排如下

02月02日至02月10日放假,02月11日(星期一)正常上课。

如给您带来不便,请谅解!            

                                                    A.A.A.国际语言中心

            2019年02月01日想要体验AAA课程? 立即咨询我们的课程顾问。 预约免费课程咨询